Viac ako 2,5 milióna ľudí v Českej republike trpí nejakou formou alergie a každý z nás sa s alergikom vo svojom okolí určite stretol. Väčšina z nás si pod pojmom alergia predstaví kýchanie, svrbenie a upchatie nosa, svrbenie a začervenanie očí, rôzne formy vyrážok, žihľaviek. Niektorí z nás vedia, že alergia môže vyústiť až do alergickej astmy. Čo je ale samotnou podstatou alergie?

Alergia je neprimeraná reakcia imunitného systému na látky z okolitého prostredia, keď imunitný sytém nie je schopný rozpoznať a tolerovať neškodné, niekedy aj telu prospešné cudzorodé látky (môže ísť napríklad o potraviny).

Spôsobov ako sa alergiám účinne brániť je veľa, od metód preventívnych až po liečebné. Platí, že jedinou preukázateľne spoľahlivou metódou ako kauzálne liečiť už plne rozbehnutú alergiu, je imunoterapia. Avšak snahou každého z nás by malo byť snažiť sa zamedziť plnému prepuknutiu choroby. A to máme, aspoň do určitej miery, vo svojich rukách.

U alergikov hrá veľkú úlohu genetická výbava. V tomto prípade môžeme hovoriť o genetickej záťaži, keď to, či je jeden alebo obaja z rodičov alergickí zásadným spôsobom ovplyvňuje pravdepodobnosť vzniku ochorenia u potomka. Takýmto “rizikovým” deťom je potrebné venovať špeciálnu starostlivosť už od raného veku, premýšľať o výžive, prostredí, v ktorom budú vyrastať. Odporúča sa venovať zvýšenú pozornosť úprave domácnosti, obmedziť množstvo roztočových alergénov, ktoré sa vyskytujú v textíliách, zvážiť nutnosť chovania domácich maznáčikov a nepodceňovať zdravý životný štýl a cvičenie. Platí, že každý dospelý aj detský alergik by mal dbať na zvýšené dodržiavanie hygieny. Napríklad pobyt na záhrade v jarnom období vyžaduje automaticky nutnosť opláchnutia tváre, vypláchnutia nosa a výmenu oblečenia plného peľov po príchode domov. Nie každý je ochotný niečo pre svoje zdravie urobiť, ale Tí, ktorí pochopili, že je potrebné sa o seba starať a ochorenia nepodceňovať, určite vedia, že sa im to vypláca.

Více než 2,5 milionu lidí v České Republice trpí nějakou formou alergie a každý z nás se s alergikem ve svém okolí určitě setkal. Většina z nás si pod pojmem alergie představí kýchání, svědění a ucpání nosu, svědění a zarudnutí očí, různé formy vyrážek, kopřivek. Někteří z nás vědí, že alergie může vyústit až v alergické astma. Co je ale samotnou podstatou alergie?

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na látky z okolního prostředí, kdy imunitní sytém není schopen rozpoznat a tolerovat neškodné, někdy i tělu prospěšné cizorodé látky (může jít například o potraviny).

Read more